CONSERVATION INTERNATIONAL STEUNT VOORSTEL SAN MARTIN DE AMACAYACU

Conservation International

 Weer een fijn nieuwtje! In het kader van het “Initiatief voor Beschermde Dieersoorten” heeft Conservation International een heus onderzoeksvoorstel goedgekeurd. Het voorstel is ingediend door oneMen pionier Jose Gregorio Vasquez, namens San Martin de Amacayacu, om de beschermde rivierotters in het voorouderlijk grondgebied van San Martin te bestuderen. Dat is best bijzonder want normaal gesproken komen alleen hoog opgeleide mensen in aanmerking voor onderzoeksbeurzen in Colombia. De beurs bedraagt 1500 euro. Conservation International geeft met dit initiatief de kans aan lokale mensen om ook onderzoek te doen naar beschermde diersoorten.

Er komen in de regio van San Martin twee soorten otters voor, een kleine (Lontra longicaudis) en een grote (Pteronura brasiliensis). Deze otters werden in de tijd van de huiden veel gejaagd en er zijn er nog maar een paar over…

Grote otter

Het idee van het onderzoek is om te kijken hoe het met ze gaat hier, en of het nodig is extra beschermingsmaatregelen te nemen. Dit heeft vooral te maken met de effecten van de illegale zand extractie van de rivieroevers, het leefgebeid van deze otters. De otters zouden zo een extra argument zijn om deze activiteiten een halt toe te roepen.

Over de otters bestaan (zoals over alle dieren) veel mitologische verhalen, waaraan ook extra aandacht zal worden besteed om deze niet verloren te laten gaan in deze moderne tijd van computers, films en ander vermaak.

Tegelijkertijd, onderweg in het bos, gaan de deelnemers aan dit onderzoek natuurlijk ook andere dingen bekijken die interessant zijn om te weten.. 😉

Voor degenen die spaans kunnen lezen en geinteresseerd zijn in de details van deze prestigieuze beurs:

http://www.conservation.org.co/programasdetalle.php?nivel=2&idu=10

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.